Súhlas so založením a parametrami opakovanej platby a s uložením platobných údajov na strane platobnej brány GoPay.

Ak vo vašom vernostnom programe máte viac ako 20 zákazníkov, alebo si aktivujete spoplatnené služby úhradu vykonáme opakovanými platbami prevádzkované platobnou bránou GoPay. Spoločnosť GoPay nakladá s údajmi Vašej platobnej karty podľa medzinárodného bezpečnostného štandardu PCI-DSS Level 1. Ide o najvyššiu úroveň dátovej bezpečnosti v oblasti spracovania platobných kariet.

PARAMETRE VAŠEJ OPAKOVANEJ PLATBY:

Dôvod založenia opakovanej platby: platby za predplatné (predplatený balík limitov spoplatnených funkcionalít).
Maximálna suma opakovanej platby: výška predplatného v zmysle aktuálneho cenníka podľa vybraného paušálu: od viac ako 20 zákazníkov (9€) až po viac ako 1 000 zákazníkov (99€). Výška platby je fixná a vopred daná. V prípade štvrťročného (na 3 mesiace) predplatného bude ďalšia opakovaná platba uskutočnená v posledný deň predplateného obdobia. Presný dátum a čas, kedy sa uskutoční ďalšia opakovaná platba nájdete vo Vašom profile v menu Faktúry. Po uskutočnení každej opakovanej platby sa Vám vo Vašom profile v menu Faktúry zobrazí najbliží dátum a čas opakovanej platby. Opakovanú platbu je možné kedykoľvek zrušiť – označením tlačítka Zrušiť. V tomto prípade dôjde k úplnemu zrušeniu opakovanej platby a prístup k uhradeným a predplateným službám vyprší posledným dňom predplateného obdobia. V prípade zrušenia predplatného nevzniká nárok na vrátenie alikvótnej čiastky (pomernej čiastky) obdobia odo dňa zrušenia. Prístup k predplateným službám zvoleného predplatného uplynie posledným dňom predplateného obdobia, ktorý nájdete vo Vašom profile ako licencia do (dátum konca paušálu). Ak by došlo k úprave cenníka predplatného počas Vami predplateného obdobia, výška Vášho predplatného, a teda výška Vašich opakovaných platieb sa nezmení! Predplatné je možné obnoviť len uskutočnením novej aktivácie podľa platného cenníka. Ak predplatné zrušíte, prejdete na bezplatný paušál.

V prípade akýchkoľvek ťažkostí nás prosím kontaktujte na e-mail: info@benefito.sk alebo telefonicky +421 911 311 213

Menu