Vernostné programy

Bodový model

Klient nákupom získava definovaný počet bodov. Model zaznamenáva nákupné správanie. Položkami môžu byť výrobky, tovary, služby ale aj aktivita, referencie, privedenie nového zákazníka a podobne.

Tento typ vernostného programu sleduje nákupné správanie zákazníka. Motivuje ho k opakovanému nakupovaniu prostredníctvom získavania rôzneho počtu bodov za každý nákup.

Každý zákazník dostane príležitosť stať sa členom, ktorý bude za svoje nákupné správanie odmeňovaný. Vyplnením dotazníka ho obsluha zaeviduje vo vernostnom programe.

Prevádzkovanie vernostného programu je originálna možnosť ako sa odlíšiť od konkurencie. Zákazník získa vernostný profil s detailnými informáciami. Údaje pre prihlásenie sú odosielané na email.

Zľavový model

Preukázaním sa vernostnou kartou klient získa produkt, alebo službu za zľavnenú cenu, ktorá je výhodnejšia oproti nákupom bez vernostnej karty. Pri opakovaných nákupoch, môže stúpať percento zľavy. Kategorizácia zákazníkov do skupín je samozrejmosťou.

Tento typ vernostného programu využíva veľmi jednoduchý a prehľadný model. Zákazníci preukazujúci sa vernostnou kartou získavajú zľavu, ktorú majú na karte zapísanú alebo v systéme zaevidovanú. Poskytovať zľavu zákazníkovi za zakúpený tovar je základné vernostné pravidlo.

Zatiaľčo všetci ostatní zákazníci nakupujú v bežných cenách, členovia vernostného programu nakupujú v zľavách. Pri každom nákupe je automaticky a vždy správne prepočítaná bežná cena, cena po zľave a vyčíslená zľava resp ušetrená čiastka pre zákazníka. Obsluha v administrácii zadáva jednotlivé položky nákupu alebo len výslednú cenu nákupu.

Nákupný model

Klient získa vopred určenú zľavu za každý nákup. Pri nasledujúcom nákupe bude platiť menej. Pri rôznej cene nákupu, môže stúpať percento zľavy. Tento model počíta s degradáciou a expirovaním zľavy. Čím neskôr zákazník ďalší nákup urobí, tým menšiu zľavu mu obchodník ponúkne. Kategorizácia zákazníkov do skupín je samozrejmosťou.

Aj vy chcete motivovať svojich zákazníkov aby prichádzali naspäť k vám nakúpiť? Dajte im nákupnú/vernostnú kartu s ktorou im s každým nákupom vrátite percento z ceny nákupu. Systém sa odlišuje od bodového systému tým, že nevyužíva žiadne body ale peniaze.

Svojich zákazníkov nemusíte pred prvým nákupom registrovať. Systém vytvára automaticky virtuálne vernostné karty len pre identifikáciu zákazníka. Pri každom nákupe vrátite zákazníkovi určité percentá z predchádzajúceho nákupu, ktoré si sami môžete nastaviť. Obsluha pri zadávaní nákupov zadá výslednú cenu nákupu (alebo celý nákup vrátane položiek) a systém jej vyčísli, koľko má zákazník reálne zaplatiť a koľko z celkovej sumy je zľava na ďalší nákup.

Nákupný model

Klient získa vopred určenú zľavu za každý nákup. Pri nasledujúcom nákupe bude platiť menej. Pri rôznej cene nákupu, môže stúpať percento zľavy. Tento model počíta s degradáciou a expirovaním zľavy. Čím neskôr zákazník ďalší nákup urobí, tým menšiu zľavu mu obchodník ponúkne. Kategorizácia zákazníkov do skupín je samozrejmosťou.

Aj vy chcete motivovať svojich zákazníkov aby prichádzali naspäť k vám nakúpiť? Dajte im nákupnú/vernostnú kartu s ktorou im s každým nákupom vrátite percento z ceny nákupu. Systém sa odlišuje od bodového systému tým, že nevyužíva žiadne body ale peniaze.

Svojich zákazníkov nemusíte pred prvým nákupom registrovať. Systém vytvára automaticky virtuálne vernostné karty len pre identifikáciu zákazníka. Pri každom nákupe vrátite zákazníkovi určité percentá z predchádzajúceho nákupu, ktoré si sami môžete nastaviť. Obsluha pri zadávaní nákupov zadá výslednú cenu nákupu (alebo celý nákup vrátane položiek) a systém jej vyčísli, koľko má zákazník reálne zaplatiť a koľko z celkovej sumy je zľava na ďalší nákup.

Karta diváka

Výber z benefitov, ktoré môžu byť na karte:

– možnosť zakúpiť si až 2 vstupenky na jedno predstavenie za cenu jednej vstupenky (50% zľava).

– po predložení karty diváka, zákazník získa vopred určenú zľavu na celú objednávku.

– kartu je možné použiť na ktorékoľvek predstavenie, na predstavenia označené príslušným symbolom, alebo karta slúži iba na získanie zľavy.

– platnosť karty je obmedzená na jednu divadelnú sezónu

VIP model

Používaním tohto programu získavate funkcionalitu pravidelných platieb formou konkrétnych mesačných balíčkov. Každý z nich obsahuje zoznam služieb, ktoré sú alebo nie sú v danom balíčku. K dispozícii je možnosť nadefinovania určitej zľavy.

Zákazník si vyberie balíček, ktorý mu najviac vyhovuje. Platí v pravidelných mesačných platbách cenu balíčka. Pripisuje sa mu na účet hodnota týchto platieb. Pri nákupu, využívaniu služieb alebo návšteve si hodnotu balíčka uplatní (nemusí nič platiť).

Tento program je ideálny pre servisy, revízie, prehliadky vykonávané na ročnej báze.

Moduly

k dispozícii ku ktorémukoľvek programu pre jeho rozšírenie

Darčeky

Tento modul rozširuje funkcionalitu vernostného systému o možnosť správy darčekov.

Klient zbiera body, ktoré v určitom množstve môže použiť iba na presne definované darčeky, ktoré nie je možné inak kúpiť. Je možné spravovať evidenciu darčekov, vrátane skladového hospodárstva a definovať termín uplatnenia. Vernostné modely, ktoré nepoužívajú body, vedú evidenciu darčekov, ktoré si môže objednať a zaplatiť iba majiteľ vernostnej karty cez virtuálny profil.

Darčeky je možné pripojiť k vernostnému programu ako spôsob utrácania nazbieraných bodov či realizovaných nákupov.

Poukážky

Tento modul rozširuje funkcionalitu vernostného systému o možnosť správy poukážok a vernostných kupónov.

Klient zbiera body, ktoré v určitom množstve môže použiť na vygenerovanie si poukážky s určitou peňažnou hodnotou alebo na konkrétny produkt alebo službu. Je možné spravovať evidenciu poukážok, definovať termín ich uplatnenia a označovať poukážky za neplatné. Vernostné modely, ktoré nepoužívajú body, vedú evidenciu vygenerovaných poukážok, ktoré si môže zakúpiť iba majiteľ vernostnej karty cez virtuálny profil.

Tento model ďalej umožňuje vytvárať darčekové poukážky. Vášmu zákazníkovi môžete nechať automaticky vygenerovať za presne určený počet nazbieraných bodov napríklad darčekovú poukážku na 20 €. Tú si vytlačí a preukáže sa ňou u vás na prevádzke. Vaša obsluha skontroluje platnosť poukážky a označí ju za použitú – čím ju znehodnotí.
Poukážky je možné pripojiť k vernostnému programu ako spôsob utrácania nazbieraných bodov či realizovaných nákupov.

Permanentky

Tento modul rozširuje funkcionalitu vernostného systému o možnosť správy permanentiek a vstupov.

Klientovi je vystavená permanentka na istý kredit alebo na počet vstupov. Klientovi je k dispozícii virtuálny profil, kde si môže sledovať aktuálny stav počtu vstupov/kreditov, platnosti ale aj už realizovaných vstupov. Klient si jednoducho vytlačí permanentku doma. Obsluhe však postačí vedieť číslo permanentky – môže aj nemusí byť vystavená na meno.

Samozrejmosťou je kategorizácia do skupín s možnosťou iných výhod.

Modul je nutné zakúpiť k niektorému z vernostných programov. Takto váš klient opakovanými vstupmi zbiera body, utrácaním kreditov sa mu poskytuje zľava na ďalšiu útratu a podobne.

Žrebovanie

Po úspešnom vzore bločkovej lotérie sme naprogramovali aj my funkcionalitu registrovania účtovných dokladov a ich žrebovania. Prispôsobili sme modul vernostným programom, ktoré využívajú virtuálny účet k vernostnej karte. Váš zákazník u vás nakupuje, čím získa účtovný doklad v podobe pokladničného dokladu alebo faktúry. Vo svojom virtuálnom účte môže registrovať DKP pokladničného dokladu alebo variabilný symbol z faktúry. Následne systém podľa nastavených údajov náhodne vyžrebuje a tiež odmení vášho zákazníka.

Súťaživosť je v každom z nás a Slováci sú hravý národ. Radosť z výhry vždy poteší. Prostredníctvom tohto modulu, môžete žrebovať výhercov z pomedzi tých, ktorí u vás nakúpili, a urobiť nakupovanie u vás ešte viac atraktívnejším a zábavným. Váš zákazník u vás nakúpi už len preto, lebo chce získať šancu vyhrať hlavnú cenu – nebude predsa nakupovať u konkurencie, kde nič nemôže vyhrať.

Menu